170 nya vårdcentraler har startat sedan vårdval infördes

Det är snart fem år sedan det blev obligatoriskt för landstingen att införa vårdval i primärvården enligt lagen om valfrihetssystem (LOV). På den årliga vårdvalskonferensen som arrangeras av Socialdepartementet och Sveriges Kommuner och Landsting sammanfattades erfarenheterna.

Vårdvalskonferens 2014

Socialdepartementet,
8 maj 2014