173 000 bostäder i färdiga detaljplaner

Det finns nästan 173 000 potentiella bostäder i färdiga och aktuella detaljplaner bland 54 av Sveriges tillväxtkommuner. Det framgår i en enkätstudie som SKL har gjort.