200 miljoner kr till förbättrade utemiljöer

Regeringen har beslutat om att ge 200 miljoner kronor i stöd till socioekonomiskt utsatta områden för en förbättring av områdenas utemiljöer. Genom stödet ska till exempel lekplatser, ytor för spontanidrott och parkanläggningar byggas och renoveras. Syftet är att stödet ska höja livskvaliteten och stimulera till aktivitet och social gemenskap i dessa områden. Reformen bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet om budgetpropositionen för 2016.