2015 års redogörelse för företag med statligt ägande

I skrivelsen lämnar regeringen en redogörelse för förvaltningen avstatens företagsägande och för verksamheten i de företag som Regeringskanslietförvaltade vid årsskiftet 2014/15.
Rättsdokument, Skrivelse Från Näringsdepartementet