203 miljoner till kortare väntetider inom cancervården

Regeringen beslutade på torsdagen om att utbetala den första halvan av årets statsbidrag inom ramen för regeringens cancersatsning som görs i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting. Det innebär att 203 miljoner nu går ut till landstingen som ett stöd i att korta väntetiderna och göra cancervården bättre och mer jämlik.