2030-sekretariatet: Borgs Bilbeskattning Bommar Betinget

Pressmeddelande från 2030-sekretariatet.  Finansminister Anders Borg föreslår en höjd, klimatrelaterad fordonsskatt på i snitt 200 kronor per år för bensinbilar, 500 kronor för dieselbilar. Helt otillräckligt för att få fart om omställningen till en fossilbränsleoberoende fordonsflotta, konstaterar 2030-sekretariatet. Regeringen har beslutat att Sverige ska nå en fossilbränsleoberoende fordonsflotta år 2030, FFF-utredningen om hur detta ska gå till skickas snart på remiss och fredag 21 februari har energiminister Anna-Karin Hatt sista samrådsmötet i frågan. Hela denna process sidsteppas nu av finansministerns förslag på en marginell höjning av fordonsskatten. – Regeringens olika delar talar inte med varandra. Sverige står inför en historisk omställning, men det verkar inte som finansdepartementet förstått detta, kommentarer Jakob Lagercrantz, 2030-sekretariatets sammankallande.  Å ena sidan har vi en tung utredning som visar vägen till en Fossiloberoende Fordonsflotta 2030, å andra sidan ett finansdepartement som tar alla chanser att finansiera populära satsningar inför valet. FFF-utredningen föreslår en fordonsskatt av bonus-malusmodell, där de bästa bilarna får en mycket kraftig bonus som finansieras av bilarna med högst utsläpp. Modellen har diskuterats sedan 2009 då den infördes i Frankrike med god effekt, utreddes på Finansdepartementets uppdrag 2011 och finns fullt ut konkretiserad i FFF. – Det är dags att införa bonus-malus, bilindustrin […]