23,9 miljarder till landstingen för läkemedelskostnader

Regeringen har i en överenskommelse med Sveriges kommuner och landsting, SKL, beslutat att fördela 23,9 miljarder kronor till landstingen för att täcka upp för kostnader för läkemedelsförmånen.