25 000 färre jobb med regeringens politik


Regeringen har som mål att Sverige 2020 ska ha den lägsta arbetslösheten i Europa. Men den förda politiken motverkar direkt möjligheten att klara den målsättningen. Det visar siffror som Svenskt Näringsliv tagit fram.