2,8 miljarder kronor till jobb och miljö i Västsverige och Nordsjöregionen

Regeringen har idag godkänt att det transnationella samarbetsprogrammet Nordsjöregionen kan överlämnas till EU-kommissionen. Programmet utgör en del av EU:s sammanhållningspolitik och omfattar sammanlagt ca 2,8 miljarder kronor, varav hälften kommer från europeiska regionalfonden för åren 2014-2020.

Pressmeddelande: 2,8 miljarder kronor till jobb och miljö i Västsverige och Nordsjöregionen
Läs mer på Strukturfondsbloggen: Förslag till program för Nordsjöregionen snart i Bryssel

Näringsdepartementet,
11 september 2014