35 miljoner betalas ut till lanthandlare i glesbygd

I budgetpropositionen för 2016, som bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet, föreslog regeringen ett stöd om 35 miljoner kronor per år under perioden 2016–2019 till kommersiell service i glesbygdsområden som är särskilt sårbara och utsatta. Regeringen har nu beslutat om villkoren för detta och beslutet innebär att det nya stödet inom kort kan betalas ut.