370.000 patientbesök inom privata vården i Västernorrland skulle äventyras om Reepalus välfärdsutredning blev verklighet

Almega har kartlagt de privata alternativen inom Västernorrlands läns välfärd via SCB:s utförarregister. Och den kartläggningen visar att bara i Västernorrland drabbas 2 000 anställda och 400 äldre med privat hemtjänst eller privat särskilt boende, 370.000 årliga patientbesök samt 5576 antal elever om Reepalus förslag blir verklighet.