42 substanser kan klassas som narkotika

Socialdepartementet har fått en lista från Folkhälsomyndigheten med 42 substanser som myndigheten vill ska klassas som narkotika eller hälsofarlig vara. För att regeringen ska kunna ta ett beslut om att klassa substanserna som narkotika eller hälsofarlig vara måste beslutet godkännas av EU-kommissionen. Kommerskollegium kommer därför få i uppdrag att begära EU-kommissionens tillstånd att klassa de föreslagna substanserna som narkotika eller hälsofarlig vara.

Pressmeddelande: 42 substanser kan klassas som narkotika

Socialdepartementet,
11 november 2014