50 miljarder i besparingar med bättre upphandling


I en tredjedel av landets kommuner skedde inga överprövningar av upphandlingar förra året, visar en genomgång. Men i nästan lika många kommuner överprövades mer än var tionde. Det går att undvika genom bättre processer, mer öppenhet och dialog med företagen.