67 miljarder för jobb och hållbar tillväxt i hela landet

Sverige och EU-kommissionen har i dag kommit överens om en strategi för Partnerskapsöverenskommelsen, det vill säga hur Sveriges medel från de fyra Europeiska struktur- och investeringsfonderna ska användas de kommande sju åren.

Pressmeddelande: 67 miljarder för jobb och hållbar tillväxt i hela landet

Näringsdepartementet, Arbetsmarknadsdepartementet, Landsbygdsdepartementet,
29 oktober 2014