700 miljoner till lanthandelslyft

Regeringen avser att föreslå 700 miljoner till landsbygdsprogrammet för stöd till lokal service på landsbygden. 100 miljoner avsätts i vårändringsbudgeten för 2014, övriga medel aviseras i regeringens ekonomiska vårproposition som presenteras den 9 april.

Pressmeddelande: 700 miljoner till lanthandelslyft

Näringsdepartementet,
26 mars 2014