700 Mkr till lokala omställningsinsatser

Enligt en ny överenskommelse tillgängliggörs 700 miljoner kronor som kan användas till tidiga lokala omställningsinsatser för medarbetarna i svensk välfärd.