74 ton mindre plast och 29 % minskad kemikalieanvändning när ISS följer upp sina tuffa miljömål

ISS, ett av Sveriges största tjänsteföretag, har ett av branschens högst uppsatta miljömål – att fram till 2020 minska det totala utsläppet av koldioxid med 35 %. Med hjälp av en rad olika initiativ ser man nu de positiva effekterna och kan konstatera en minskning av bland annat plastpåsar med hela 32 % bara sedan 2013 – vilket motsvarar 74 ton plast.