740 000 privata vårdbesök i Uppsala län hotas

​740 000 patientbesök inom privata vården i Uppsala skulle äventyras om Reepalus välfärdsutredning blev verklighet.
Almega har kartlagt de privata alternativen inom Uppsalas län välfärd via SCB:s utförarregister. Och den kartläggningen visar att bara i Uppsala drabbas 7 200 anställda och 2 600 äldre med privat hemtjänst eller privat särskilt boende om Reepalus förslag blir verklighet.