8 av 10 kommuner har en bredbandsstrategi

Andelen kommuner med en bredbandsstrategi har ökat med 68 procentenheter sedan 2010. 83 procent av kommunerna har nu en strategi visar en undersökning från SKL, PTS och Bredbandsforum.