8 mars: Inspiration för integration – vad kan Sverige lära av Tyskland?

Fores tillsammans med den Tyska ambassaden i Stockholm välkomnar dig på ett seminarium om jämförande integrationspolitik torsdagen den 8 mars. Seminariet tar avstamp i Patrick Joyces senaste ESO-rapport om arbetsmarknadspolitik för nyanlända och djupdyker i exemplet om Tyskland. Vad kan Sverige lära av den tyska integrationspolitiken och vad kan Tyskland lära av Sverige?