80 miljoner till utveckling av svenska småföretag

Nu kan små företag söka pengar för att utveckla varor och tjänster och bredda sin marknad internationellt. Totalt fördelas sammanlagt 80 miljoner kronor till små företag i hela landet.