8,6 miljoner extra för validering av utländsk utbildning inom hälso- och sjukvårdsyrkena

För personer med hälso- och sjukvårdsutbildning utanför EU/EES och som ansöker om legitimation i Sverige, anordnar Socialstyrelsen medicinska kunskapsprov, kurser och prov i samhälls- och författningskunskap. För att undvika förlängda handläggningstider skjuter regeringen nu till 8,6 miljloner kronor extra för kostnader i samband prov och kurser för validering.

Pressmeddelande: 8,6 miljoner för att säkra Socialstyrelsens valideringsarbete

Socialdepartementet,
12 februari 2015