Adda har tecknat volymavtal för molntjänster

Svenska molnbolaget Cleura har som första svenska bolag någonsin valts ut av Sveriges Kommuner och Regioner ägda Adda Inköpscentral som volymleverantör inom området programvaror och molntjänster.  

– Fram tills nu har de amerikanska molnjättarna haft en närmast monopolistisk ställning i offentlig sektor i Sverige, men nu finns det ingen anledning att längre att gå utanför Sveriges gränser, förklarar vd Jim Johansson för OFFENTLIGA AFFÄRER. Se hela intervjun nedan.

Jim Johansson, vd, Cleura.

Avtalet är historiskt då Adda öppnar upp marknaden för offentlig sektor att använda Cleuras svenska molntjänster för digital infrastruktur. Samtidigt möjliggör det att använda modern digital infrastruktur utan att riskera bryta mot lokal datalagstiftning. 

Dataskydd allt viktigare

Dataskyddsfrågor har blivit allt viktigare. 2021 tackade Adda Inköpscentral nej till ett nytt volymavtal med Microsoft med hänvisning till oklarheter kring personuppgiftshantering och rådande lagstiftning. 

Avtalet och utvecklingen skall även ses i ljuset av EU:s fokus på att öka regionens digitala suveränitet och strävan att minska beroendet av techjättarna från USA. 

OFFENTLIGA AFFÄRER ställde frågor till Jim Johansson och fick svar via e-post, här följer intervjun

Kan Cleura garantera att data stannar i Sverige och inte förmedlas vidare till amerikanska servrar?

– Cleura är ett svenskt bolag med flera datacenter i Sverige och Europa, exempelvis Tyskland. Det innebär att innebär att vi lyder under europeisk lagstiftning och att eventuella lagar i tredje land, exempelvis amerikanska cloud act, inte har någon påverkan på oss.

– Sedan har Cleura även en global leveranskapacitet, vilket innebär att våra tjänster också är tillgängliga i exempelvis USA. Det är våra kunder som bestämmer var data ska lagras och sparas. Jag är dock ganska övertygad om att grunden till det här avtalet är just vår starka närvaro i Sverige och att Cleura erbjuder ett fullgott alternativ för offentlig sektor att driva sin innovation.

– Fram tills nu har de amerikanska molnjättarna haft en närmast monopolistisk ställning i offentlig sektor i Sverige, men nu finns det ingen anledning att längre att gå utanför Sveriges gränser. Med andra ord så har jag svårt att se att någon data skulle lämna Sverige, men som sagt, det är upp till våra kunder att bestämma var deras data lagras. Utifrån vårt ansvar och kontroll, kan jag med gott samvete säga att data stannar i Sverige.

Hur viktig är detta avtal för Cleura?

– Det är givetvis viktigt för Cleura att vi som första svenska bolag har ett avtal med Adda och vi ser enorma möjligheter. Lika viktigt som det är för Cleura och de möjligheter som öppnas för oss inom offentlig sektor, lika viktigt är det är för den offentliga sektorns utveckling och inte minst oss som samhällsmedborgare, att veta att min personliga data hanteras på ett sätt som jag har kontroll över och som följer de lagar, förordningar och regler som Sverige och EU har satt på plats av en anledning.

Har ni för avsikt att även gå in på den statliga marknaden – eller har ni redan kunder bland statliga myndigheter?

– Vi vill absolut växa i hela det offentliga Sverige; stat, region, kommuner och myndigheter. Vi har under flera års tid visat att det finns vägar som gör att du inte behöver välja mellan att följa lagen och driva en digital tjänsteutveckling.

– Svensk offentlig sektor visar även att de är måna om att ta lagarna på största allvar med utredningar kring molnstjänster som exempelvis eSamverkan har genomfört och den statliga molnutredningen.

– Avtalet med Adda är en milstolpe som öppnar upp marknaden inom offentlig sektor på ett helt nytt sätt och vi förväntar oss att skriva många avtal och på så sätt vara med att bidra till att Sverige återigen blir ett land präglat av hög innovationstakt skapad på egen hand utan beroende till tredje land.

Adda: Konstruktiv dialog

Volymavtalet har slutits efter en konstruktiv dialog med Cleura, berättar på Addas hemsida Rikard Fischbach, kategoriansvarig programvaror på Adda Inköpscentral.

– Vi har gemensamt ansträngt oss för att hitta lösningar och villkor som tillvaratar offentlig sektors behov av tydlighet och förutsägbarhet avseende bland annat personuppgiftsbehandling, priser och prisjusteringar, förklarar han vidare och menar att volymavtal inte ska förväxlas med ramavtal, som upphandlas och där köp sedan genomförs.

– Istället kan våra kunder använda volymavtal som komplement i avrop genom Inköpscentralen ramavtal. Det betyder att även inför ett avrop kan kommuner och regioner hänvisa till volymavtalet för att få insyn och kunna göra nödvändiga bedömningar i dataskyddsfrågor.

Adda Inköpscentral använder volymavtal som ett verktyg för att uppnå bättre priser och villkor för programvaror och molntjänster inom offentlig sektor, heter det på webbplatsen.