AffärsConcept nr 1 hos Öresundskraft

Vi kan stolt meddela att vi placerade oss som nummer ett på avropslistan i Öresundskraft ABs upphandling av ramavtal, som omfattar seniora upphandlingstjänster för samtliga helägda bolag inom Öresundskraftskoncernen.

Öresundskraft AB är ett av Sveriges större energibolag som förser 260.000 kunder med el, fjärrvärme, naturgas, fjärrkyla, bredband och servicetjänster. Våra konsulter kommer inom ramen för avtalet att genomföra upphandlingar inom försörjningssektorn (LUF). Avtalsstart sker i mars 2018 med en avtalstid på två år och en möjlighet till förlängning ytterligare ett år.

AffärsConcept har haft förmånen att ha Öresundskraft som kund i tidigare uppdrag och är jätteglada över att ha fått förnyat förtroende samt möjlighet till fortsatt samarbete framöver, säger Ebba Bertilsdotter tf Regionchef syd.