AffärsConcept skriver avtal med Borås stad

Vi har tillsammans med tre andra leverantörer tilldelats ramavtal för Borås stad. Upphandlingen omfattar upphandlingskonsulttjänster avseende upphandlingar av varor, tjänster och entreprenader inom LOU, LUF och LUK. Beräknad avtalsstart är april 2018 med en avtalstid på 2 år och en möjlighet till förlängning upp till 3 år.

Foto: Annika Klemming

Borås stad är en viktig kund för oss på AffärsConcept i Väst och vi har sett fram emot en gemensam affär länge, säger Niclas Andersson, Regionchef Väst. Jag tycker att deras modell med FKU vid samtliga avrop är bra, då både deras behov och våra resurser är föränderliga över tid.