AffärsConcept undanber sig gräddfil i kommuners upphandlingar

AffärsConcept har nyligen omnämnts i ett antal artiklar av Per Eriksson under Inköpsrådets försorg. Artiklarna har handlat om att vi ”åker gräddfil” då kommuner och landsting direktupphandlat tjänster av AffärsConcept bland annat med motiveringen att delägandet i SKL Kommentus gör AffärsConcept till en intern resurs.

Vi välkomnar att Inköpsrådet uppmärksammar upphandlingskonsultbranschen, som vuxit ganska avsevärt de senaste åren, och vi tror att granskningar på olika sätt kan främja en sund utveckling av marknaden. Det gäller självklart även uppdrag och affärer kopplade till AffärsConcept och de frågor som artiklarna lyfter är angelägna och viktiga även för oss. Eftersom vi inte getts möjlighet att kommentera artiklarna före publicering vill vi nu komplettera bilden med vårt perspektiv och vår inställning i sak.

I kommentusbloggen kan du läsa hur Caroline Hagberg, affärsområdeschef för AffärsConcept bemöter Inköpsrådets artiklar.