Agneta Blom samordnar supporterkulturen

Agneta Blom är nationell samordnare för att stärka den positiva supporterkulturen och motverka idrottsrelaterad brottslighet.
– Min ambition är att vara en resurs för att underlätta för parterna att göra ett bra jobb. Målet är trygga och stämningsfulla arrangemang säger Agneta Blom i en webbpresentation.

Webb-TV, Artikel på webbplatsen från Socialdepartementet, Gabriel Wikström