AI-användning mot bedrägerier ökar

Användning av artificiell intelligens (AI) och maskininlärning (ML) i bekämpning av bedrägerier förväntas tredubblas under de kommande två åren. Men bedragare har också fått upp ögonen för möjligheterna med tekniken, något som har lett till en teknisk kapprustning.

Det visar en studie om bedrägeribekämpning från Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) och AI-företaget SAS Institute.

Stephanie Ora.

– Framtiden både för bedrägeribekämpning och mer långsiktig riskhantering ligger i vår förmåga att nyttja och samarbeta kring nya tekniker, säger Stephanie Ora som är globalt ansvarig för analys av finansiell brottslighet på SAS Institute.

Generativ AI fått ett brett genomslag och tekniken ser ut att kunna bidra till nästan alla aspekter av vårt samhälle. Det är därför inte så konstigt att 83 procent av de som arbetar med att bekämpa bedrägerier och som ingår i studien räknar med att använda sig av generativ AI som teknik för bedrägeribekämpning inom de närmaste två åren.

Toppnotering

Nästan en av fem som ansvarar för att bekämpa bedrägerier (18 procent) använder redan artificiell intelligens (AI) och maskininlärning (ML) som verktyg i sitt arbete mot bedrägerier. Ytterligare 32 procent förväntar sig att implementera tekniken de närmaste två åren, vilket är en toppnotering sedan studierna inleddes 2019.

I den takten innebär det att användningen av artificiell intelligens och maskininlärning för bekämpning av bedrägerier kommer att nästan tredubblas vid slutet av 2025. Organisationer svarar också att de är beredda att betala för dessa tekniker. Tre av fem organisationer (59 procent) förväntar sig att öka sina budgetar för bedrägeribekämpning under de närmaste två åren.

Kapprustning med kriminella

– Tillgången till verktyg som drivs av generativ AI gör dem otroligt farliga i fel händer. Tre av fem organisationer räknar med att öka sina budgetar för bedrägeribekämpning under de kommande två åren. Hur de investerar dessa medel kommer att avgöra vem som tar överhanden i vad som har blivit en teknisk kapprustning med kriminella. Det är en kamp i uppförsbacke när man betänker att företag och organisationer, till skillnad från bedragarna, står inför den extra utmaningen att behöva använda denna teknik på ett etiskt sätt, menar John Gill som är ordförande för Association of Certified Fraud Examiners (ACFE).

Rapporten visar också att förmågan att effektivt analysera data för att hitta varningstecken på bedrägeri är ett viktigt verktyg i verktygslådan för bedrägeribekämpning. Mer än 90 procent av organisationerna som deltog i studien använder någon form av dataanalys som en del av sitt arbete för att bekämpa bedrägerier.

Front mot bedrägerier

– Med den snabba utvecklingen av AI och ML-tekniker står vi inför stora förändringar i hur vi bekämpar bedrägerier. Det är inte längre tillräckligt att bara hålla jämna steg utan vi måste vara ett steg före de kriminella. Detta kräver inte bara investeringar i modern teknik utan även ett utvecklat samarbete mellan finansiella aktörer, myndigheter och teknikleverantörer. Genom att dela kunskaper och resurser kan vi skapa en mer sammanhållen front mot bedrägerier, säger Rasmus Dalsgaard, rådgivare inom bekämpning av finansiell kriminalitet på SAS Institute.

Rasmus Dalsgaard.

Stephanie Ora som är globalt ansvarig för analys av finansiell brottslighet på SAS Institute håller med:

– Genom att främja samarbete mellan sektorer förbättrar vi inte bara vår förmåga att upptäcka och förebygga bedrägerier, utan banar även väg för mer innovativa och motståndskraftiga finansiella system. Framtiden både för bedrägeribekämpning och mer långsiktig riskhantering ligger i vår förmåga att nyttja och samarbeta kring nya tekniker. Ett arbete som behöver vägledas av ett gemensamt åtagande att skydda och säkra våra finansiella institutioner, säger Stephanie Ora.

Läs rapporten här och besök SAS dashboard på SAS.com/fraudsurvey för att lära mer om tvärindustriella trender och uppfattningar om teknik mot bedrägerier på olika marknader.

Text och bilder har ställts till förfogande för publicering i OFFENTLIGA AFFÄRER och redigerats av oss.