Aktieutdelningar ger överskott i statens budget

Saldot på statens budget efter fyra månader är ett överskott på 24 miljarder kronor. Under april förbättrades saldot med 11 miljarder kronor. Staten har fått aktieutdelningar på knappt 6 miljarder kronor under april. Dessutom har Riksbanken levererat in ett överskott till staten på 3 miljarder kronor. Det är knappt hälften av vad staten fick från Riksbanken föregående år.