Aktörsmöte om regelefterlevnad på väg

Den 18 mars träffade infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd aktörer för att diskutera regelefterlevnaden inom yrkestrafiken på väg. Bakgrunden till mötet är den fördjupade rapport om regelefterlevnaden inom yrkestrafiken på väg som Transportstyrelsen överlämnade till regeringen den 28 februari.

Läs artikel: Bra förutsättningar för regelefterlevnaden på väg

Näringsdepartementet,
20 mars 2014