Aktuell information om demokrati

Här får du information om aktuella frågor och statistik kring demokrati. Vi publicerar ny information cirka en gång per månad.