Aktuellt i budgetpropositionen för 2015

Idag den 23 oktober lämnade regeringen sitt förslag till statens budget för 2015 till riksdagen, Budget för 2015: Ett Sverige som håller ihop.

Läs om de aktuella förslagen inom Näringsdepartementets politikområden, samt regeringens förslag i övrigt:

Näringsdepartementets budget
Läs mer på regeringen.se/budget

Näringsdepartementet,
23 oktober 2014