Akuta regelförändringar behövs i flyktingsituationen

Regelverk om bland annat boende, skola och vård behöver förändras omedelbart för att underlätta asyl- och flyktingmottagandet. SKL publicerar nu en lista över nödvändiga förändringar.