Akutsjukhusen gökunge i svensk sjukvård


De offentliga finanserna pressas av nuvarande flyktingkris och en växande och åldrande befolkning. Samtidigt utgör de årliga kostnaderna för vården på akutsjukhusen i Sverige 20 procent av de totala offentliga utgifterna för välfärdstjänsterna. Flera åtgärder bör genomföras för att höja produktiviteten på akutsjukhusen, skriver Anders Morin, välfärdspolitisk expert på Svenskt Näringsliv.