Åldersgränsen för fastställelse av ändrad könstillhörighet

En utredare ska kartlägga och analysera konsekvenserna av nu gällande åldersgräns för fastställelse av ändrad könstillhörighet samt konsekvenserna av en eventuell ändring av denna åldersgräns. Utredaren ska också ta ställning till om den åldersgräns vid vilken det är möjligt att få en ändrad könstillhörighet fastställd enligt könstillhörighetslagen bör ändras.

Dir. 2014:20 Åldersgränsen för fastställelse av ändrad könstillhörighet

Socialdepartementet,
20 februari 2014