Äldre ska kunna få bra bostad på vanlig bostadsmarknad

Regeringen beslutade den 20 mars låta en särskild utredare lämna förslag på hur man kan förbättra och underlätta bostadssituationen för de äldre. De äldres bostadsbehov ska kunna tillgodoses på den ordinarie bostadsmarknaden i alla delar av landet.

Dir. 2014:44 En förbättrad bostadssituation för äldre

Socialdepartementet,
20 mars 2014