Äldreresa och uppdrag att åtgärda plastföroreningar

Naturvårdverket får i uppdrag att kartlägga och åtgärda de viktigaste källorna till föroreningar av plastpartiklar i haven. Det var en av nyheterna som presenterades på regeringens sommarfika den 6 augusti.
Artikel på webbplatsen Från Finansdepartementet, Försvarsdepartementet, Miljö- och energidepartementet, Socialdepartementet, Utrikesdepartementet, Isabella Lövin, Magdalena Andersson, Peter Hultqvist, Åsa Regnér, Åsa Romson