#Äldreresan: Äldres behov i centrum vid äldreomsorgen i Lund

De äldres behov ska alltid vara i centrum. Det är ledordet för äldreomsorgen i Lund. Omsorgen bedrivs systematiskt. Vid all dokumentation använder exempelvis medarbetarna ett gemensamt språk. Strävan efter en enhetlig terminologi, med enhetliga termer och klassifikationer, medför att missförstånden blir färre och att tydligheten ökar.
– Är det något vi vet om framtiden så är det att äldreomsorg kommer att behövas. Det är viktigt att kommunerna utför verksamheten med hög kvalitet och att den är modern, sa äldreminister Åsa Regnér när hon den 16 december besökte äldreomsorgen i Lund.