Äldreresan: Dialog skapar bild av framtidens behov i äldreomsorgen

–Äldreresan är ett initiativ som ska ge en bild av läget i äldreomsorgen i Sverige idag och förbereda oss för vad som kommer att krävas för att kunna förbereda en äldreomsorg med god kvalitet i framtiden.
Det sa äldreminister Åsa Regnér när hon fredagen den 25 september inledde en turné till åtta kommuner som hon under hösten 2015 och våren 2016 besöker för att lyssna in och få synpunkter från kommuner, äldre, anhöriga och personal om sådant som rör äldre människors liv.

Artikel på webbplatsen från Socialdepartementet, Åsa Regnér