#Äldreresan: Utmaning för äldreomsorg i glesbygd med hög andel äldre

– Överkalix är en kommun som är en typisk liten kommun i norra Sverige med utmaningar som är typiska för glesbygd i den här delen av Sverige. Samtidigt är Överkalix också speciell med så stor andel äldre i befolkningen. På sätt och vis är Överkalix före resten av landet, för andelen äldre kommer att öka överallt. Vi har nog en del att lära av hur Överkalix tagit sig an den utmaningen, sa äldreminister Åsa Regnér när hon den 26 april besökte kommunen i den landsomfattande turnén #Äldreresan.