Äldreresans turnéplan klar

Äldreminister Åsa Regnér påbörjar idag äldreresan i Linköping, vars syfte är att diskutera framtidens äldreomsorg med kommunerna. Övriga sju turnéstopp under hösten 2015 och våren 2016 är nu klara.

Pressmeddelande från Socialdepartementet, Åsa Regnér