Äldrevård och omsorg jämförd

Vården och omsorgen om äldre har både förbättras och försämrats något jämfört med förra året. Det visar en gemensam rapport från SKL och Socialstyrelsen.