Alla ensamkommande behöver inte vård

Debattartikel, Aftonbladet, 4 november
Det ska bli enklare att vara familjehem och en ny placeringsform, stödboende, inrättas för barn och unga i åldern 16-20 år. Det är en viktig reform för ensakommande barn men även för andra ungdomar som av socialtjänsten bedöms vara i behov av ett eget boende med stöd men inte vård och behandling, skriver barnminister Åsa Regnér.

Debattartikel från Socialdepartementet, Åsa Regnér