Alla förlorar på regeringens vårdskatteförslag


Regeringen går vidare med vårdskatteförslaget trots omfattande kritik. Det kommer att drabba yrkesarbetare med normala inkomster i samhällets alla branscher, och leda till ökad – inte minskad – sjukfrånvaro. Regeringen bör ta till sig av den allvarliga kritiken från remissinstanserna och dra tillbaka förslaget om en vårdskatt, som alla förlorar på.