Alla landsting får del av kömiljarden 2013

Alla landsting får del av kömiljarden 2013 och har därmed uppfyllt något av de kriterier som krävs och som har fastslagits i överenskommelsen.
– Det är mycket glädjande att se att kömiljarden ger effekt och att fler människor får vård i tid, säger socialminister Göran Hägglund.
Ersättningen per landsting utifrån uppnådda resultat redovisas i bifogad tabell.

Pressmeddelande: Alla landsting får del av kömiljarden 2013

Socialdepartementet,
20 februari 2014