Allt fler antar rekommendation om äldreboenden

Över 100 kommuner har antagit SKL:s rekommendation om ökad kvalitet i särskilt äldreboende.