Allt fler asylsökande och nyanlända hälsoundersöks

Drygt 80 000 asylsökande och nyanlända fick en hälsoundersökning 2016, en ökning med 29 procent jämfört med föregående år.