Allt fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher


Svenskt Näringsliv samlar regelbundet in statistik från medlemsföretagen. Vad gäller chefsstatistiken så fortsätter trenden med att fler kvinnor blir chefer.