Allt större utmaningar på arbetsmarknaden


Konjunkturinstitutet (KI) publicerar sin nya prognos med två fördjupningsrutor om arbetsmarknaden. KI bedömer att vi kommer att se en omflyttning med färre öppet arbetslösa och fler dolt arbetslösa.