Alltfler kommuner och landsting beslutar om heltid

Nästan sex av tio kommuner och tre av fyra landsting har fattat beslut om rätt till heltid eller önskad sysselsättningsgrad. Det är en ökning sedan en liknande undersökning genomfördes för tre år sedan.